Hoa lan hồ điệp
Sắp xếp theo:

Tặng hoa tươi bình thường đã là một cách thể hiện sự trân trọng và cảm mến đến những người bạn/người thân hay đồng nghiệp … với nhau!

Nhưng khi gửi một chậu hoa lan hồ điệp thì nó lại ở một “đẳng cấp” khác biệt hơn ! Người nhận hoa lúc đó ắt hẳn phải là một người bạn rất..rất.. yêu thương hoặc quan trọng với bạn.

Đó là lý do tại sao không phải khi không mà phong lan hồ điệp lại được mệnh danh là “nữ hoàng các loài lan” các bạn ạ … ^^

-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
3,750,000 Tiết kiệm: 16.7%
-20%
1,000,000 Tiết kiệm: 20%
-17%
4,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,750,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-8%
5,500,000 Tiết kiệm: 8.3%
-17%
2,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-9%
5,000,000 Tiết kiệm: 9.1%
-17%
1,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,750,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-10%
900,000 Tiết kiệm: 10%
-17%
1,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,750,000 Tiết kiệm: 16.7%
2,000,000
-17%
1,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,750,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,750,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
10,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
3,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,000,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
13,750,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
2,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,250,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
4,500,000 Tiết kiệm: 16.7%
-17%
1,750,000 Tiết kiệm: 16.7%